highlight chords
				             [Em]          
He is a hustler 
    [D]                   
He"s no good at all 
   [Am]         [G]      [Bm] 
He is a loser, he"s a bum , bum, bum, 
  
bum 
    [Em]       
He lies , he bluffs 
   [D]                   
whHe"s unreliable. 
   [Am]          [G]     [Bm] 
He is a sucker with a gun, gun, gun, gun 


 [Em]           
I know you told me 
       [D]   
I should stay away 
 [Am]              
I know you said 
      [G]  [Bm]            
He"s just a dog astray. 
   [Em]       [D]                  
He is a rebel with a tainted heart 
  [Am]        [G]   [Bm]  
And even I know this ain"t smart 
 

Chorus 

             

  [Em]          [D]     
But mama im in love with a criminal 
  [Am]                 
And this type of love 
   [G]       [Bm]    
Isn"t rational, it"s physical 
  [Em]           
Mama please don"t cry 
     [D]    
I will be alright 
  [Am]          
All reasons inside 
      [G]   
I just cant deny 
  [Bm]   
Love the guy 
           

   [Em]            [D]                
He is a villain of the devil"s law 
   [Am]          [G]      [Bm]              
He is a killer just for fun , fun, fun, fun 
  [Em]             [D]   
That man"s a snitch and unpredic table, 
  [Am]                
He"s got no conscious 
      [G]       [Bm]              
He got none , none, none, none 
  [Em]   [D]      [Am]  [G]  [Bm]             
All I know , should let go, but no 
   [Em]            [D]                 
"cause he"s a rebel with a tain ted heart 
  [Am]     [G]     [Bm]   
And even I know this ain"t smart 
 

Chorus 

             

  [Em]           [D]    
But mama im in love with a criminal 
  [Am]                 
And this type of love 
   [G]       [Bm]    
Isn"t rational, it"s physical 
   [Em]           
Mama please don"t cry 
     [D]    
I will be alright 
  [Am]          
All reasons inside 
      [G]   
I just cant deny 
  [Bm]    
Love the guy 
 

Bridge 

          

  [G]    [Em] [D]  
And he"s got my name 
            [C]  
Tatooed on his arm 
               
His lucky charm, 
  [G]      [Em]       
So I guess its okay 
   [D]  [C]  
He"s with me 
          

  [G]    [Em]   [D]        
And I hear people talk 
       [C]    
Trying to make remarks 
               
Keep us apart 
  [G]      [Em]        
But I don"t even hear 
 [D]   [C]  
I don"t care 
 

Chorus 

             

  [Em]            [D]    
But mama i"m in love with a criminal 
  [Am]                  
And this type of love 
   [G]       [Bm]    
Isn"t rational, it"s physical 
  [Em]           
Mama please don"t cry 
     [D]    
I will be alright 
  [Am]          
All reasons inside 
      [G]   
I just cant deny 
  [Bm]    
Love the guy 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Criminal - Britney Spears

				             [Em]          
He is a hustler 
    [D]                   
He"s no good at all 
   [Am]         [G]      [Bm] 
He is a loser, he"s a bum , bum, bum, 
  
bum 
    [Em]       
He lies , he bluffs 
   [D]                   
whHe"s unreliable. 
   [Am]          [G]     [Bm] 
He is a sucker with a gun, gun, gun, gun 


 [Em]           
I know you told me 
       [D]   
I should stay away 
 [Am]              
I know you said 
      [G]  [Bm]            
He"s just a dog astray. 
   [Em]       [D]                  
He is a rebel with a tainted heart 
  [Am]        [G]   [Bm]  
And even I know this ain"t smart 
 

Chorus 

             

  [Em]          [D]     
But mama im in love with a criminal 
  [Am]                 
And this type of love 
   [G]       [Bm]    
Isn"t rational, it"s physical 
  [Em]           
Mama please don"t cry 
     [D]    
I will be alright 
  [Am]          
All reasons inside 
      [G]   
I just cant deny 
  [Bm]   
Love the guy 
           

   [Em]            [D]                
He is a villain of the devil"s law 
   [Am]          [G]      [Bm]              
He is a killer just for fun , fun, fun, fun 
  [Em]             [D]   
That man"s a snitch and unpredic table, 
  [Am]                
He"s got no conscious 
      [G]       [Bm]              
He got none , none, none, none 
  [Em]   [D]      [Am]  [G]  [Bm]             
All I know , should let go, but no 
   [Em]            [D]                 
"cause he"s a rebel with a tain ted heart 
  [Am]     [G]     [Bm]   
And even I know this ain"t smart 
 

Chorus 

             

  [Em]           [D]    
But mama im in love with a criminal 
  [Am]                 
And this type of love 
   [G]       [Bm]    
Isn"t rational, it"s physical 
   [Em]           
Mama please don"t cry 
     [D]    
I will be alright 
  [Am]          
All reasons inside 
      [G]   
I just cant deny 
  [Bm]    
Love the guy 
 

Bridge 

          

  [G]    [Em] [D]  
And he"s got my name 
            [C]  
Tatooed on his arm 
               
His lucky charm, 
  [G]      [Em]       
So I guess its okay 
   [D]  [C]  
He"s with me 
          

  [G]    [Em]   [D]        
And I hear people talk 
       [C]    
Trying to make remarks 
               
Keep us apart 
  [G]      [Em]        
But I don"t even hear 
 [D]   [C]  
I don"t care 
 

Chorus 

             

  [Em]            [D]    
But mama i"m in love with a criminal 
  [Am]                  
And this type of love 
   [G]       [Bm]    
Isn"t rational, it"s physical 
  [Em]           
Mama please don"t cry 
     [D]    
I will be alright 
  [Am]          
All reasons inside 
      [G]   
I just cant deny 
  [Bm]    
Love the guy 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com