1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Của lề đời con

Lm. Hải Đăng

Nguồn: thanhcavietnam.net