1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cùng với Mẹ ra khơi (Nhạc Nền Beat)

Sr. Chu Linh , OP
Nguồn: thanhcavietnam.net