1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đại dương Thương Xót (Nhạc Nền Beat)

Nguyên Kha

Nguồn: thanhcavietnam.net