1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đàn chim tha phương

Cuộn trang

Đàn [D] chim tha phương lạc [F#m] loài đôi cánh [G] nhỏ Hoài [A] mong ngày trở về tổ [D] ấm Nhờ [D] mây đưa tin nhờ [F#m] giọt mưa đến [G] tìm Hẹn nhau [A] ngày trở về cố [D] hương Hẹn [G] nhau ngày trở về cố [D] hương Hẹn [A] nhau trong trăm nhớ ngàn [D] thương Mùa đông đoạ [F#m] đày sắp [Bm] tàn Mùa xuân sẽ [Em] đến Hẹn nhau ngày [E] về nhớ nhé đừng [A] quên Dù [D] cho xa xôi, nhọc [F#m] nhằn năm tháng [G] dài Đừng [A] quên ngày trở về bên [D] ấy Đàn [D] chim tha phương lạc [F#m] loài đôi cánh [G] nhỏ Hẹn [A] nhau ngày trở về cố [D] hương

Video hướng dẫn