highlight chords
[C]Đàn vịt con ra bờ ao,
Nối đuôi nhau theo chân mẹ.
Đàn vịt con nhớ [F]nhé
Chớ có rẽ [G]ngang, nhớ đi thẳng [C]hàng.
[F]Chớ có rẽ [G]ngang, nhớ đi thẳng [C]hàng.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đàn Vịt Con

N/A
[C]Đàn vịt con ra bờ ao,
Nối đuôi nhau theo chân mẹ.
Đàn vịt con nhớ [F]nhé
Chớ có rẽ [G]ngang, nhớ đi thẳng [C]hàng.
[F]Chớ có rẽ [G]ngang, nhớ đi thẳng [C]hàng.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com