1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đàn Vịt Con

Cuộn trang

[C]Đàn vịt con ra bờ ao, Nối đuôi nhau theo chân mẹ. Đàn vịt con nhớ [F]nhé Chớ có rẽ [G]ngang, nhớ đi thẳng [C]hàng. [F]Chớ có rẽ [G]ngang, nhớ đi thẳng [C]hàng.

Video hướng dẫn