1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dâng Chúa đêm đông

Lm. Lâm Sơn Hải
Nguồn: thanhcavietnam.net