1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đâu ai là của ai

Cuộn trang

1. Có lẽ anh [Dm] sai rồi khi cứ đinh [Am] ninh rằng Thật lòng yêu [Bb] em thì điều ngược [C] lại sẽ [F] đến Nên anh luôn [Dm] tin rằng không điều gì [Am] trên đời Có thể thay [Bb] đổi được tình [C] yêu anh với [Dm] em 2. Cho đến khi [Dm] một ngày em nói ta [Am] dừng lại Bởi vì hôm [Bb] nay thì tình yêu [C] em đã [F] hết Xem anh như [Dm] vô hình em lạnh lùng [Am] bước vội Bỏ lại phía [Bb] sau anh chưa kịp [C] nói đôi [Dm] lời ĐK: Ngày xưa [Dm] vẫn cứ nghĩ rằng đôi ta là [Am] để cho nhau Mà nào hay [C] đâu nơi sâu trong em đổi thay [Dm] qua từng ngày Em hết [Bb] yêu anh rồi và em đã [C] yêu ai rồi Để ngày em [Bb] đi anh bàng hoàng chơi [Am] vơi. Giờ anh [Dm] biết thế giới này đâu ai là [Am] của riêng ai Vì vậy hôm [C] nay em quay lưng đi giống như [Dm] chưa tồn tại Em đã [Bb] đi mất rồi để anh ở [C] nơi đây ngậm ngùi Anh lạc [Am] lõng cô đơn giữa bao [Dm] người.

Video hướng dẫn