1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đâu cần Vu lan

Cuộn trang

1. Nhìn thời gian [Em] qua lòng con thêm nhiều buồn [G] lo Lo mẹ, lo [A] cha gánh [D] vác trên vai tuổi [G] già Chữ hiếu bao [D] năm đến nay con chưa đáp [Bm] đền Nhìn lại mẹ [D] cha tóc [Bm] xanh nay đã ngả [Em] màu. 2. Ngày rằm Vu [Em] lan, đàn con xin nguyện thành [G] tâm Lạy Phật Quan [A] âm giúp [D] chúng sanh luôn an [G] lành Hãy giúp cha [D] con sống vui bên con suốt [Bm] đời Phù hộ mẹ [D] con sức khỏe dồi [G] dào cho [A] con cháu [Em] mừng. ĐK: Mẹ hỡi, cha [G] ơi con bôn [A] ba khắp bốn phương [Em] trời Gặp biết bao [D] người không ai thương [Bm] con bằng mẹ với [C] cha Và rồi khi [Am] con nhận ra vì con mẹ [D] cha xác [Em] xơ Cơm áo gạo [D] tiền đôi khi làm [Bm] con quên mất cha mẹ [Em] mình. 3. Này người dưng [Em] ơi, thời gian không đợi chờ [G] ai Đâu cần Vu [A] lan mới báo [D] hiếu cho cha mẹ [G] mình Ly nước dâng [D] cha, chén cơm con dâng cho [Bm] mẹ Công đức sinh [D] thành, công lao dưỡng [Bm] dục con khắc ghi trong [Em] lòng.

Video hướng dẫn