1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dấu chân trên cát

Lm. Thành Tâm
Nguồn: thanhcavietnam.net