1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đâu dám trèo cao

Cuộn trang

[Dm] Lòng người bạc [G] đen vậy sao nỡ quên tình nhau quên ước [Dm] thề Gió mưa não [C] nề mình chia [F] tay ray rứt trời [A7] khuya Nào phải tại [C] anh, đâu phải tại [Dm] em Tại ba với [G] má không muốn giao kết tình [Dm] xui gia Nhà em khó [Bb] nghèo, anh sang [Am] giàu, em đâu dám trèo [F] cao Đâu ước mơ [C] nhiều nên em [Am] đành nuốt lệ [Dm] lòng đau [C][A7][Dm] Đừng buồn em [G] hỡi, duyên số do [Dm] trời! Ngậm ngùi thân [C] hoa, lệ em rớt [F] rơi Còn chi đâu [Dm] nữa trách cũng thêm [G] thừa, đã lỡ ân [Dm] tình Ba má hai gia [C] đình chia cách [Am] rồi tình yêu [Dm] chúng mình [C][A7][Dm] Chiều chiều em [G] ra bờ sông ngóng trông chờ mong thêm mỏi [Dm] mòn Số duyên không [C] trọn, bờ mi [F] em chua chát lệ [A7] tuôn Nào phải tại [C] anh, đâu phải tại [Dm] em Thì thôi em [G] cứ quên hết đi trách hờn thêm [Dm] chi Đời em số [Bb] nghèo, thân bọt [Am] bèo đâu dám trách người [F] ta Em biết thân [C] mình không mơ [Am] nhà quyền quý [Dm] sang giàu

Video hướng dẫn