highlight chords
riff 1: riff 2:
play riff 1 2x, then riff 1 once, then riff 2 once
Got [E7]a good reason, for taking the easy way out
[A7]Got a good reason, [E7]f or taking the easy way out
She [F#]was a day____ tripper, one way ticket yeah
It took [A7]me so____ [Ab7]l ong to [C#]find o ut, and I [B]found o ut
She's a big teaser, she took me half the way there
She's a big teaser, she took me half the way there
She's a day tripper, one way ticket, yeah
It took me so long to find out, and I found out
Tried to please her, but she only played one night stands
Tried to please her, but she only played one night stands
She was a day tripper, Sunday driver, yeah
It took me so long to find out, and I found out
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Day Tripper

N/A
riff 1: riff 2:
play riff 1 2x, then riff 1 once, then riff 2 once
Got [E7]a good reason, for taking the easy way out
[A7]Got a good reason, [E7]f or taking the easy way out
She [F#]was a day____ tripper, one way ticket yeah
It took [A7]me so____ [Ab7]l ong to [C#]find o ut, and I [B]found o ut
She's a big teaser, she took me half the way there
She's a big teaser, she took me half the way there
She's a day tripper, one way ticket, yeah
It took me so long to find out, and I found out
Tried to please her, but she only played one night stands
Tried to please her, but she only played one night stands
She was a day tripper, Sunday driver, yeah
It took me so long to find out, and I found out

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com