highlight chords
				                                  
Dear Prudence, won"t you come out to play? 
                    
Dear Prudence, greet the brand new day 
                
The sun is up, the sky is blue 
               
It"s beautiful and so are you 
                      
Dear Prudence, won"t you come out to play? 
 

                 
Dear Prudence, open up your eyes 
                 
Dear Prudence, see the sunny skies 
                   
The wind is low, the birds will sing 
                
That you are part of everything 
                      
Dear Prudence, won"t you open up your eyes? 
 

         
Look around round 
            
Look around round round 
      
Look around 
 

                  
Dear Prudence, let me see you smile 
                  
Dear Prudence, like a little child 
                 
The clouds will be a daisy chain 
               
So let me see you smile again 
                        
Dear Prudence, won"t you let me see you smile? 
 

                      
Dear Prudence, won"t you come out to play? 
                    
Dear Prudence, greet the brand new day 
                
The sun is up, the sky is blue 
               
It"s beautiful and so are you 
                      
Dear Prudence, won"t you come out to play? 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dear Prudence - The Beatles

				                                  
Dear Prudence, won"t you come out to play? 
                    
Dear Prudence, greet the brand new day 
                
The sun is up, the sky is blue 
               
It"s beautiful and so are you 
                      
Dear Prudence, won"t you come out to play? 
 

                 
Dear Prudence, open up your eyes 
                 
Dear Prudence, see the sunny skies 
                   
The wind is low, the birds will sing 
                
That you are part of everything 
                      
Dear Prudence, won"t you open up your eyes? 
 

         
Look around round 
            
Look around round round 
      
Look around 
 

                  
Dear Prudence, let me see you smile 
                  
Dear Prudence, like a little child 
                 
The clouds will be a daisy chain 
               
So let me see you smile again 
                        
Dear Prudence, won"t you let me see you smile? 
 

                      
Dear Prudence, won"t you come out to play? 
                    
Dear Prudence, greet the brand new day 
                
The sun is up, the sky is blue 
               
It"s beautiful and so are you 
                      
Dear Prudence, won"t you come out to play? 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com