1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm nay có mưa rơi

Cuộn trang

[D] [G] [A] Đêm nay có mưa rơi, mưa từng c ơn, mưa thật gầ n [D] [A] [G] Nghe n hư bước chân em trên đường x ưa một chiều vắ ng [Bm] [F#m] Và g iờ trong tôi nắng ấm chợt về [G] [D] Làm h ồng con tim ngỡ đã ng uội tàn [Em] [A] [A7] Vì người yê u (vì người yêu) đã cất bước đi thậ t xa Em đi tháng năm trôi, đông dài thêm, thu vội vàng Quanh tôi bóng đêm thôi... vội ngày qua một ngày nhớ Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người Và tôi biết tình yêu vẫn như còn đây [G] [F#m] Dù còn nh ớ... dù hoài thươn g... [Em] [A7] Và dù em c ó nuối tiếc... mãi bóng hình xư a [G] [F#m] Tình mình v ẫn... còn cách xa nghì n trùng [G] [Gm] [D] Hãy để ng ày tr ôi đi thật ê m [D] [G] [A] Đêm nay vẫn mưa rơi... vẫn mình tôi ... vẫn đợi chờ [D] [G] [D] Đêm nay có mưa rơi... mưa từng c ơn... mưa thật gần

Video hướng dẫn