Đếm thời gian

≣≣
1. Màn [Am] đêm không trăng, không sao, không gió, không [Em] ai đi ngang qua con phố quen
Có mình [Am] anh nơi đây cô đơn ôm bó hoa [E7] tươi anh đang trông mong một người
[F] sao em yêu không đến đây
Để [G] cho bông hoa kia héo khô đợi chờ [Am] em đợi chờ em.
2. Bình [Am] minh đang lên, hoa kia đang héo nhưng [Em] sao anh đây chưa trông thấy em
Biết giờ [Am] đây em đang nơi đâu em có hay [E7] không anh đang trông mong lặng thầm
Giờ [F] đây em đang vui với ai
Để [G] anh cô đơn ôm bó hoa cứ đợi [Am] em đợi chờ em.
ĐK:
Một hai [Am] ba, anh chờ em đã bao lầu [Em] rồi người hay không
Một hai [Am] ba, anh chờ em giữa đêm mưa [Em] buồn ướt lạnh
Một hai [F] ba, nghe thời gian vẫn trôi âm [Em] thầm từng phút giây
Một hai [F] ba, anh chờ chờ giữa kỉ [E7] niệm đắng [Am] cay
Một hai [Am] ba, anh chờ em đã bao lầu [Em] rồi người hay không
Một hai [Am] ba, anh chờ em giữa đêm mưa [Em] buồn ướt lạnh
Một hai [F] ba, nghe thời gian vẫn trôi âm [Em] thầm từng phút giây
Một hai [F] ba, anh chờ chờ giữa kỉ [E7] niệm đắng [Am] cay
Danh sách hợp âm (Click để tắt)