1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm vang tiếng gọi (Hòa Tấu) - (file bị thiếu thay tạm từ karaoke)

Cuộn trang

Video hướng dẫn