1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đên bình an

Lm. Ngô Duy Linh

Nguồn: thanhcavietnam.net