1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đèn Đom Đóm

Cuộn trang

Tone gốc: G - Capo 7 Ngày [C]xưa có người [Am]học trò nghèo, Làm đèn đom [F]đóm thắp sáng đêm [G]đêm soi kinh [C]nấu sử. Ngày [C]nay có bao [Am]học trò nghèo, Lòng đầy ước [F]mơ say [G]mê học [C]hành. Đèn đom [C]đóm tài năng tỏa [Am]sáng, Đèn đom [F]đóm tỏa sáng nơi [G]nơi, Đèn đom [C]đóm niềm vui của [Am]em, Đèn đom [F]đóm cùng [G]tỏa sáng [C]ngời. Chuyện ngày [C]xưa, nay vẫn [Am]còn chuyện, Làm đèn đom [F]đóm thắp sáng đêm [G]đêm nêu gương [C]đời sau. Ngày [C]nay có bao [Am]học trò nghèo, Miệt mài sáng [F]hôm say [G]mê học [C]hành. Đèn đom [C]đóm tài năng tỏa [Am]sáng, Đèn đom [F]đóm tỏa sáng nơi [G]nơi, Đèn đom [C]đóm niềm vui của [Am]em, Đèn đom [F]đóm cùng [G]tỏa sáng [C]ngời.

Video hướng dẫn