highlight chords
				               [Am]     [C]  
Dung dăng dung dẻ 
          
Vui vẻ cùng đi chơi 
  [Am]   [Dm]  
Đèn đỏ báo rồi 
  [G]       [C]  
Bạn ơi bạn chờ tí nhé 
   [Am]     [C]  
Dung dăng dung dẻ 
          
Vui vẻ cùng đi chơi 
  [Am]    [Dm]  
Đèn xanh báo rồi 
  [G]   [C]  
Bạn ơi đi nhé 
  [Dm]      
Đèn xanh báo rồi 
  [F]       [C]   
bạn ơi mời bạn đi chơi 
 

   [Am]     [C]  
Dung dăng dung dẻ 
          
Vui vẻ cùng đi chơi 
  [Am]   [Dm]  
Đèn đỏ báo rồi 
  [G]       [C]  
Bạn ơi bạn chờ tí nhé 
   [Am]     [C]  
Dung dăng dung dẻ 
          
Vui vẻ cùng đi chơi 
  [Am]    [Dm]  
Đèn xanh báo rồi 
  [G]   [C]  
Bạn ơi đi nhé 
  [Dm]      
Đèn xanh báo rồi 
  [F]       [C]   
bạn ơi mời bạn đi chơi 
  [Dm]      
Đèn xanh báo rồi 
  [F]       [C]   
bạn ơi mời bạn đi chơi… 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đèn xanh đèn đỏ

				               [Am]     [C]  
Dung dăng dung dẻ 
          
Vui vẻ cùng đi chơi 
  [Am]   [Dm]  
Đèn đỏ báo rồi 
  [G]       [C]  
Bạn ơi bạn chờ tí nhé 
   [Am]     [C]  
Dung dăng dung dẻ 
          
Vui vẻ cùng đi chơi 
  [Am]    [Dm]  
Đèn xanh báo rồi 
  [G]   [C]  
Bạn ơi đi nhé 
  [Dm]      
Đèn xanh báo rồi 
  [F]       [C]   
bạn ơi mời bạn đi chơi 
 

   [Am]     [C]  
Dung dăng dung dẻ 
          
Vui vẻ cùng đi chơi 
  [Am]   [Dm]  
Đèn đỏ báo rồi 
  [G]       [C]  
Bạn ơi bạn chờ tí nhé 
   [Am]     [C]  
Dung dăng dung dẻ 
          
Vui vẻ cùng đi chơi 
  [Am]    [Dm]  
Đèn xanh báo rồi 
  [G]   [C]  
Bạn ơi đi nhé 
  [Dm]      
Đèn xanh báo rồi 
  [F]       [C]   
bạn ơi mời bạn đi chơi 
  [Dm]      
Đèn xanh báo rồi 
  [F]       [C]   
bạn ơi mời bạn đi chơi… 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com