highlight chords
				                             
She"s got the devil in her heart 
              
But her eyes they tantalize 
                 
She"s gonna tear your heart apart 
                 
Oh her lips are really thrilling 
 

           
I"ll take my chances 
        
for romance is 
         
So important to me 
           
She"ll never hurt me 
          
She won"t desert me 
             
She"s an angel sent to me 
 

                 
She"s got the devil in her heart 
               
No, no, this I can"t believe 
                 
She"s gonna tear your heart apart 
              
No, no nay will she deceive 
 

                     
I can"t believe that she"ll ever ever go 
                      
Not when she hugs and says she loves me so 
           
She"ll never hurt me 
          
She won"t desert me 
           
Listen can"t you see 
 

                 
She"s got the devil in her heart 
                   
Oh, no, no, no, this I can"t believe 
                 
She"s gonna tear your heart apart 
              
No no nay will she deceive 
 

                   
Don"t take chances if your romance is 
          
So important to you 
           
She"ll never hurt me 
          
She won"t desert me 
             
She"s an angel sent to me 
 

                 
She"s got the devil in her heart 
                    
Oh, no, no, no, no this I can"t believe 
                 
She"s gonna tear your heart apart 
              
No, no nay will she deceive 
 

                 
She"s got the devil in her heart 
               
No she"s an angel sent to me 
                 
She"s got the devil in her heart 
               
No she"s an angel sent to me 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Devil in her heart - The Beatles

				                             
She"s got the devil in her heart 
              
But her eyes they tantalize 
                 
She"s gonna tear your heart apart 
                 
Oh her lips are really thrilling 
 

           
I"ll take my chances 
        
for romance is 
         
So important to me 
           
She"ll never hurt me 
          
She won"t desert me 
             
She"s an angel sent to me 
 

                 
She"s got the devil in her heart 
               
No, no, this I can"t believe 
                 
She"s gonna tear your heart apart 
              
No, no nay will she deceive 
 

                     
I can"t believe that she"ll ever ever go 
                      
Not when she hugs and says she loves me so 
           
She"ll never hurt me 
          
She won"t desert me 
           
Listen can"t you see 
 

                 
She"s got the devil in her heart 
                   
Oh, no, no, no, this I can"t believe 
                 
She"s gonna tear your heart apart 
              
No no nay will she deceive 
 

                   
Don"t take chances if your romance is 
          
So important to you 
           
She"ll never hurt me 
          
She won"t desert me 
             
She"s an angel sent to me 
 

                 
She"s got the devil in her heart 
                    
Oh, no, no, no, no this I can"t believe 
                 
She"s gonna tear your heart apart 
              
No, no nay will she deceive 
 

                 
She"s got the devil in her heart 
               
No she"s an angel sent to me 
                 
She"s got the devil in her heart 
               
No she"s an angel sent to me 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com