1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đi qua - MTV

Cuộn trang

[A] [Bm] [E] Lắm lúc tôi phải đi, phải đi qua những con đường dài [A] [C#m] [Bm] [E] Phải đi qua tháng ngày tăm tối , phải đi qua cái tôi trần gian [A] [Bm] [E] Lắm lúc tôi phải đi, phải đi thăm xóm thôn quê mình [A] [C#m] [Bm] [E] [A] Phải đi thăm nghĩa tình nghèo khó , phải đi qua đó đây là nhà. [A] [D] [Bm] [E] Đi qua là phải đi qua , phải đi qua cõi đời nghiệt ngã. [A] [D] [E] [A] Đi qua là phải đi qua , phải đi qua nắng mưa bụi trần... ...Đi qua là phải đi qua, phải đi qua cõi đời nghiệt ngã. Đi qua là phải đi qua, phải đi qua nắng mưa bụi trần. Lắm lúc tôi phải tin, phải tin yêu đến khắp mọi người Phải tin yêu tiếng cười nước mắt, phải tin yêu đắng cay đời nhau Lắm lúc tôi phải quên, phải quên đi biết bao ưu phiền Phải quên cho nỗi buồn tan biến Phải quên đi dối gian hận thù Quên đi là phải quên đi, là phải quên đi cõi đời nghiệt ngã Quên đi là phải quên đi, là phải quên đi dối gian hận thù Đi qua là phải đi qua, phải đi qua cõi đời nghiệt ngã Đi qua là phải đi qua, phải đi qua nắng mưa bụi trần [B] [E] [C#m] [F#] Đi qua là phải đi qua , phải đi qua cõi đời nghiệt ngã [B] [E] [F#] Đi qua là phải đi qua , phải đi qua nắng mưa bụi trần.

Video hướng dẫn