highlight chords
                    [A]               [Bm]          [E] 
Lắm lúc tôi phải đi, phải đi qua những con đường dài 
      [A]          [C#m]      [Bm]         [E] 
Phải đi qua tháng ngày tăm tối , phải đi qua cái tôi trần gian 
  [A]               [Bm]         [E] 
Lắm lúc tôi phải đi, phải đi thăm xóm thôn quê mình 
       [A]           [C#m]      [Bm]   [E]     [A] 
Phải đi thăm nghĩa tình nghèo khó , phải đi qua đó đây là nhà. 
    [A]        [D]       [Bm]          [E] 
Đi qua là phải đi qua , phải đi qua cõi đời nghiệt ngã. 
    [A]       [D]       [E]           [A] 
Đi qua là phải đi qua , phải đi qua nắng mưa bụi trần... 
 

                             
...Đi qua là phải đi qua, phải đi qua cõi đời nghiệt ngã. 
                           
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua nắng mưa bụi trần. 
 

 

                           
Lắm lúc tôi phải tin, phải tin yêu đến khắp mọi người 
                                 
Phải tin yêu tiếng cười nước mắt, phải tin yêu đắng cay đời nhau 
                           
Lắm lúc tôi phải quên, phải quên đi biết bao ưu phiền 
                
Phải quên cho nỗi buồn tan biến 
               
Phải quên đi dối gian hận thù 
 

                              
Quên đi là phải quên đi, là phải quên đi cõi đời nghiệt ngã 
                             
Quên đi là phải quên đi, là phải quên đi dối gian hận thù 
                           
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua cõi đời nghiệt ngã 
                           
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua nắng mưa bụi trần 
 

    [B]        [E]       [C#m]         [F#] 
Đi qua là phải đi qua , phải đi qua cõi đời nghiệt ngã 
    [B]        [E]       [F#]          
Đi qua là phải đi qua , phải đi qua nắng mưa bụi trần. 
                
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đi qua - MTV

                    [A]               [Bm]          [E] 
Lắm lúc tôi phải đi, phải đi qua những con đường dài 
      [A]          [C#m]      [Bm]         [E] 
Phải đi qua tháng ngày tăm tối , phải đi qua cái tôi trần gian 
  [A]               [Bm]         [E] 
Lắm lúc tôi phải đi, phải đi thăm xóm thôn quê mình 
       [A]           [C#m]      [Bm]   [E]     [A] 
Phải đi thăm nghĩa tình nghèo khó , phải đi qua đó đây là nhà. 
    [A]        [D]       [Bm]          [E] 
Đi qua là phải đi qua , phải đi qua cõi đời nghiệt ngã. 
    [A]       [D]       [E]           [A] 
Đi qua là phải đi qua , phải đi qua nắng mưa bụi trần... 
 

                             
...Đi qua là phải đi qua, phải đi qua cõi đời nghiệt ngã. 
                           
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua nắng mưa bụi trần. 
 

 

                           
Lắm lúc tôi phải tin, phải tin yêu đến khắp mọi người 
                                 
Phải tin yêu tiếng cười nước mắt, phải tin yêu đắng cay đời nhau 
                           
Lắm lúc tôi phải quên, phải quên đi biết bao ưu phiền 
                
Phải quên cho nỗi buồn tan biến 
               
Phải quên đi dối gian hận thù 
 

                              
Quên đi là phải quên đi, là phải quên đi cõi đời nghiệt ngã 
                             
Quên đi là phải quên đi, là phải quên đi dối gian hận thù 
                           
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua cõi đời nghiệt ngã 
                           
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua nắng mưa bụi trần 
 

    [B]        [E]       [C#m]         [F#] 
Đi qua là phải đi qua , phải đi qua cõi đời nghiệt ngã 
    [B]        [E]       [F#]          
Đi qua là phải đi qua , phải đi qua nắng mưa bụi trần. 
                

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com