highlight chords
				                 [Dm]           [Gm] 
Một mình lang thang trên đất này  
       [C]     [A7]    [D] 
theo dấu chân cha ông từng ngày  
     [Dm]           [Gm] 
Một mình qua sông, qua núi đồi  
       [C]        [A7]    [Dm] 
tìm mặt trời và tìm lời ru ngàn đời  
 

 

      [C]              [Dm] 
Tôi như con chim lạc bầy trên trời cao  
      [C]                  [Dm] 
Tôi như con thú hoang lang thang trong rừng sâu  
       [C]        [Dm] 
Như dòng sông khao khát lời  
        [C]       [Dm] 
tôi như hạt mưa không có lời  
    [C]       [Dm]    [C]       [Dm] 
Bài hát ơi mặt trời , bài hát tôi một thời  
    [Bb]       [A7]  
cùng Ê - Đê, Bih, M" Nông 
 

 

     [D]             [G] 
Hát giữa mọi người không ngại ngần  
        [D]         [D]     [A] 
bài hát nữ thần mặt trời, nữ thần mặt trời  
    [A]    [Dm]     
tôi đi tìm em của tôi. 
     [D]             [G] 
Hát giữa mọi người không ngại ngần  
        [D]         [D]     
bài hát nữ thần mặt trời, nữ thần mặt trời 
           
... tôi đi tìm em ... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đi tìm lời ru Mặt trời

				                 [Dm]           [Gm] 
Một mình lang thang trên đất này  
       [C]     [A7]    [D] 
theo dấu chân cha ông từng ngày  
     [Dm]           [Gm] 
Một mình qua sông, qua núi đồi  
       [C]        [A7]    [Dm] 
tìm mặt trời và tìm lời ru ngàn đời  
 

 

      [C]              [Dm] 
Tôi như con chim lạc bầy trên trời cao  
      [C]                  [Dm] 
Tôi như con thú hoang lang thang trong rừng sâu  
       [C]        [Dm] 
Như dòng sông khao khát lời  
        [C]       [Dm] 
tôi như hạt mưa không có lời  
    [C]       [Dm]    [C]       [Dm] 
Bài hát ơi mặt trời , bài hát tôi một thời  
    [Bb]       [A7]  
cùng Ê - Đê, Bih, M" Nông 
 

 

     [D]             [G] 
Hát giữa mọi người không ngại ngần  
        [D]         [D]     [A] 
bài hát nữ thần mặt trời, nữ thần mặt trời  
    [A]    [Dm]     
tôi đi tìm em của tôi. 
     [D]             [G] 
Hát giữa mọi người không ngại ngần  
        [D]         [D]     
bài hát nữ thần mặt trời, nữ thần mặt trời 
           
... tôi đi tìm em ... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com