1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đi vào quê hương

Cuộn trang

Tôi vào quê hương bằng cuộn dây thép [F] gai [Bb] Đồng cỏ cha tôi, tôi trói gô hình [F] hài [Bb] Tôi đào thông hào, trồng cây chông nhọn [Bb] hoắt [C] Tôi giơ tay cao, tôi cấu tôi cào. Tôi vào quê hương bằng xe trac-[F]tion [Bb] Chở mìn clay-mo, plát-tíc đi ngoài [F] đường [Bb] Tôi đặt lên sườn Mẹ Việt Nam gầy ốm Ôi mẹ tan [C] tành ! Ôi mẹ phanh [F] thân Tôi vào quê hương bằng dòng nước [Bb] mắt [F] Nước mắt vợ chồng, nước mắt cha [C] con [F] Nước mắt bạn bè, nước mắt anh [Dm] em Tôi lội tôi [Bb] bơi mệt nhoài trong [Bbm] đó [C] Máu loang từ đầu, chảy xuống ruột mềm. Tôi vào quê hương qua nòng thép [F] súng [C] Lửa cháy trong làng, lửa cháy trong thôn Lửa cháy trong lòng, lửa cháy trong [Dm] tim [Bb] Trên da mặt tôi mọc lên cổ [Bb] thụ [C] Cổ thụ sai oằn lựu đạn mooc-[F]chiê. Tôi vào quê hương bằng một gánh hát [F] quê [Bb] Đả đảo hoan hô tôi đứng lên làm [F] hề [Bb] Lũ trẻ ngù ngờ cười phun nước [Bb] miếng [C] Trên da mặt tôi, trên yếm, trên đầu. Tôi vào quê hương quà tặng nhớ đem [F] theo [Bb] Một khẩu thompson hay chiếc súng cộng [F] đồng [Bb] Mỗi thằng một đứa, dành cho nhau một phát [C] Mỗi đứa một thằng, dành một phát cho [F] nhau. [Bb] [Bbm] [F]

Video hướng dẫn