highlight chords
Tôi vào quê hương bằng cuộn dây thép [F] gai [Bb]
Đồng cỏ cha tôi, tôi trói gô hình [F] hài [Bb]
Tôi đào thông hào, trồng cây chông nhọn [Bb] hoắt [C]
Tôi giơ tay cao, tôi cấu tôi cào.
Tôi vào quê hương bằng xe trac-[F]tion [Bb]
Chở mìn clay-mo, plát-tíc đi ngoài [F] đường [Bb]
Tôi đặt lên sườn Mẹ Việt Nam gầy ốm 
Ôi mẹ tan [C] tành ! Ôi mẹ phanh [F] thân
Tôi vào quê hương bằng dòng nước [Bb] mắt [F]
Nước mắt vợ chồng, nước mắt cha [C] con [F]
Nước mắt bạn bè, nước mắt anh [Dm] em 
Tôi lội tôi [Bb] bơi mệt nhoài trong [Bbm] đó [C]
Máu loang từ đầu, chảy xuống ruột mềm.
Tôi vào quê hương qua nòng thép [F] súng [C]
Lửa cháy trong làng, lửa cháy trong thôn 
Lửa cháy trong lòng, lửa cháy trong [Dm] tim [Bb]
Trên da mặt tôi mọc lên cổ [Bb] thụ [C]
Cổ thụ sai oằn lựu đạn mooc-[F]chiê.
Tôi vào quê hương bằng một gánh hát [F] quê [Bb]
Đả đảo hoan hô tôi đứng lên làm [F] hề [Bb]
Lũ trẻ ngù ngờ cười phun nước [Bb] miếng [C]
Trên da mặt tôi, trên yếm, trên đầu.
Tôi vào quê hương quà tặng nhớ đem [F] theo [Bb]
Một khẩu thompson hay chiếc súng cộng [F] đồng [Bb]
Mỗi thằng một đứa, dành cho nhau một phát 
[C] Mỗi đứa một thằng, dành một phát cho [F] nhau. [Bb] [Bbm] [F]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đi vào quê hương

Phạm Duy
Tôi vào quê hương bằng cuộn dây thép [F] gai [Bb]
Đồng cỏ cha tôi, tôi trói gô hình [F] hài [Bb]
Tôi đào thông hào, trồng cây chông nhọn [Bb] hoắt [C]
Tôi giơ tay cao, tôi cấu tôi cào.
Tôi vào quê hương bằng xe trac-[F]tion [Bb]
Chở mìn clay-mo, plát-tíc đi ngoài [F] đường [Bb]
Tôi đặt lên sườn Mẹ Việt Nam gầy ốm 
Ôi mẹ tan [C] tành ! Ôi mẹ phanh [F] thân
Tôi vào quê hương bằng dòng nước [Bb] mắt [F]
Nước mắt vợ chồng, nước mắt cha [C] con [F]
Nước mắt bạn bè, nước mắt anh [Dm] em 
Tôi lội tôi [Bb] bơi mệt nhoài trong [Bbm] đó [C]
Máu loang từ đầu, chảy xuống ruột mềm.
Tôi vào quê hương qua nòng thép [F] súng [C]
Lửa cháy trong làng, lửa cháy trong thôn 
Lửa cháy trong lòng, lửa cháy trong [Dm] tim [Bb]
Trên da mặt tôi mọc lên cổ [Bb] thụ [C]
Cổ thụ sai oằn lựu đạn mooc-[F]chiê.
Tôi vào quê hương bằng một gánh hát [F] quê [Bb]
Đả đảo hoan hô tôi đứng lên làm [F] hề [Bb]
Lũ trẻ ngù ngờ cười phun nước [Bb] miếng [C]
Trên da mặt tôi, trên yếm, trên đầu.
Tôi vào quê hương quà tặng nhớ đem [F] theo [Bb]
Một khẩu thompson hay chiếc súng cộng [F] đồng [Bb]
Mỗi thằng một đứa, dành cho nhau một phát 
[C] Mỗi đứa một thằng, dành một phát cho [F] nhau. [Bb] [Bbm] [F]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com