1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đi về nơi xa(Bm)

Cuộn trang

[Bm] [F#m7] [Bm] Trong bóng đêm tôi về ôm cuộc tình lẻ loi ... . [E] [Bm] [E] [F#m7] Biết em về đâu mùa hạ hỡi em về đâu mùa đông ....... . [Bm] [G] [A] [F#m7] Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi muộn phiền....... . [Bm] [G] [A] [Bm] Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi đau ....... . Ôm giá băng muôn trùng đi tìm cuộc tình xưa ... Lá thu về đâu xào xạc ngỡ em về đây mùa đông Dòng sông xưa trôi mãi với anh chỉ còn nỗi đợi chờ Gọi em trong thương nhớ em ơi có về nơi đây ... [G] [A] [F#m7] Tìm đâu thấy bước chân em về nơi này ........ . [G] [A] [Bm] Dòng sông cũ vẫn trôi cô đơn anh ngồi nơi đây ... . [G] [A] [F#m7] Và em đã bước đi không còn quay về....... . [G] [A] [Bm] Mình anh vẫn giá băng bao năm đi về nơi xa ... .

Video hướng dẫn