highlight chords
				            [Em]             
Shine Bright like a Diamond 
[Bm]         [A]    
Shine Bright like a Diamond 
 

[Em]               
Find light in the beautiful sea 
[Bm]          
I choose to be happy 
[A]          
You and I, you and I 
[A]               
We"re like diamonds in the sky 


[Em]              
You"re a shooting star I see 
[Bm]         
A vision of ecstasy 
[A]              
When you hold me, I"m alive 
[A]               
We"re like diamonds in the sky 
 

[Em]     [Bm]       [A]     
I knew that we"d become one right away 
[A]       
Oh, right away 
[Em]        [Bm]         [A]    
At first sight I left the energy of sun rays 
[A]                
I saw the life inside your-eyes 
 

[Em]        [Bm]       [A] 
So shine bright, tonight you and I 
[A]                    
We"re like beautiful diamonds in the sky 
[Em]   [Bm]   [A]   
Eye to eye, so alive 
[A]                    
We"re like beautiful diamonds in the sky 
 

 

[Em]             
Shine bright like a diamond 
[Bm]             
Shine bright like a diamond 
[A]               
Shining bright like a diamond 
[A]                  [Em] 
We’re beautiful like diamonds in the sky 
 

[Em]             
Shine bright like a diamond 
[Bm]             
Shine bright like a diamond 
[A]               
Shining bright like a diamond 
[A]                  [Em] 
We’re beautiful like diamonds in the sky 
 

[Em]             
Shine bright like a diamond 
[Bm]             
Shine bright like a diamond 
[A]               
Shining bright like a diamond 
[A]                  [Em] 
We’re beautiful like diamonds in the sky 
 

[Em]             
Shine bright like a diamond 
[Bm]             
Shine bright like a diamond 
[A]               
Shining bright like a diamond 
[A]                  [Em] 
We’re beautiful like diamonds in the sky 
 

      
(Tương tự) 
 

                  
So shine bright, tonight you and I 
                     
We"re like beautiful diamonds in the sky 
           
Eye to eye, so alive 
                     
We"re like beautiful diamonds in the sky 
 

               
Shine bright like a diamond 
               
Shine bright like a diamond 
               
Shine bright like a diamond 
                     
We"re beautiful like diamonds in the sky 
 

               
Shine bright like a diamond 
               
Shine bright like a diamond 
               
Shine bright like a diamond 
                     
We"re beautiful like diamonds in the sky 
 

              
Palms rise to the universe 
              
As we moonshine and molly 
                
Feel de warmth we"ll never die 
                
We"re like diamonds in the sky 
 

               
You"re a shooting star I see 
           
A vision of ecstasy 
               
When you hold me, I"m alive 
                
We"re like diamonds in the sky 
 

                       
At first sight I felt the energy of un rays 
              
I saw the inside your eyes 
           
Eye to eye, so alive 
                     
We"re beautiful like diamonds in the sky 
 

 

                
Shine bright like a diamond(7x) 
 

 

 

 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Diamonds - Rihanna

				            [Em]             
Shine Bright like a Diamond 
[Bm]         [A]    
Shine Bright like a Diamond 
 

[Em]               
Find light in the beautiful sea 
[Bm]          
I choose to be happy 
[A]          
You and I, you and I 
[A]               
We"re like diamonds in the sky 


[Em]              
You"re a shooting star I see 
[Bm]         
A vision of ecstasy 
[A]              
When you hold me, I"m alive 
[A]               
We"re like diamonds in the sky 
 

[Em]     [Bm]       [A]     
I knew that we"d become one right away 
[A]       
Oh, right away 
[Em]        [Bm]         [A]    
At first sight I left the energy of sun rays 
[A]                
I saw the life inside your-eyes 
 

[Em]        [Bm]       [A] 
So shine bright, tonight you and I 
[A]                    
We"re like beautiful diamonds in the sky 
[Em]   [Bm]   [A]   
Eye to eye, so alive 
[A]                    
We"re like beautiful diamonds in the sky 
 

 

[Em]             
Shine bright like a diamond 
[Bm]             
Shine bright like a diamond 
[A]               
Shining bright like a diamond 
[A]                  [Em] 
We’re beautiful like diamonds in the sky 
 

[Em]             
Shine bright like a diamond 
[Bm]             
Shine bright like a diamond 
[A]               
Shining bright like a diamond 
[A]                  [Em] 
We’re beautiful like diamonds in the sky 
 

[Em]             
Shine bright like a diamond 
[Bm]             
Shine bright like a diamond 
[A]               
Shining bright like a diamond 
[A]                  [Em] 
We’re beautiful like diamonds in the sky 
 

[Em]             
Shine bright like a diamond 
[Bm]             
Shine bright like a diamond 
[A]               
Shining bright like a diamond 
[A]                  [Em] 
We’re beautiful like diamonds in the sky 
 

      
(Tương tự) 
 

                  
So shine bright, tonight you and I 
                     
We"re like beautiful diamonds in the sky 
           
Eye to eye, so alive 
                     
We"re like beautiful diamonds in the sky 
 

               
Shine bright like a diamond 
               
Shine bright like a diamond 
               
Shine bright like a diamond 
                     
We"re beautiful like diamonds in the sky 
 

               
Shine bright like a diamond 
               
Shine bright like a diamond 
               
Shine bright like a diamond 
                     
We"re beautiful like diamonds in the sky 
 

              
Palms rise to the universe 
              
As we moonshine and molly 
                
Feel de warmth we"ll never die 
                
We"re like diamonds in the sky 
 

               
You"re a shooting star I see 
           
A vision of ecstasy 
               
When you hold me, I"m alive 
                
We"re like diamonds in the sky 
 

                       
At first sight I felt the energy of un rays 
              
I saw the inside your eyes 
           
Eye to eye, so alive 
                     
We"re beautiful like diamonds in the sky 
 

 

                
Shine bright like a diamond(7x) 
 

 

 

 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com