1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Điệu hò ra khơi

Lm. Trần Minh
Nguồn: thanhcavietnam.net