1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Điều Răn trọng nhất

Lm. Quang Uy

Nguồn: thanhcavietnam.net