highlight chords
Dòng đời âm thầm lững [Dm] lờ trôi
[Bb] Xuôi theo con nước cùng [F] mây trời
[Dm] Đò tình vừa sang [Gm] ngang
Trên khoang thuyền cô [F] lái
Rộn rã tiếng [A7] cười vang
Còn gì một thời tuổi [Dm] mộng mơ
[Bb] Nhìn về phía trước là [F] nẻo mờ
[Dm] Đò ơi đừng làm [Gm] ngơ 
Qua bao lần lỡ [F] chuyến
Giờ [A7] còn đây ngóng [Dm] chờ
Đôi chèo khua đò tung tăng rẽ [F] sóng
Khách say [Gm] thơ hồn theo gió [F] đong đưa
Đò tình [C] ơi, đò đã xa khuất [A7] rồi
Để một người nhìn mây nước buồn [A7] trôi
Đò [Gm] qua từng bến [Dm] mới biết [C] chăng tôi vẫn [A7] đợi
Để rồi người khách cuối vẫn là [Dm] tôi
Tình còn đẹp là lúc [Dm] chờ mong
[Bb] Như cây khô héo chờ [F] xuân nồng
[Dm] Biển đời là mênh [Gm] mông
Thân ta là chiếc [F] lá
Dập vùi giữa [A7] cuồng phong
Ngày dài âm thầm với [Dm] lặng câm
[Bb] Bao nhiêu giông tố chờ [F] vươn mầm
[Dm] Cuộc đời là mù [Gm] khơi
Tôi xin làm khách [F] cuối
Chờ [A7] đò đưa cuối [Dm] đời
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đò tình

Lam Phương
Dòng đời âm thầm lững [Dm] lờ trôi
[Bb] Xuôi theo con nước cùng [F] mây trời
[Dm] Đò tình vừa sang [Gm] ngang
Trên khoang thuyền cô [F] lái
Rộn rã tiếng [A7] cười vang
Còn gì một thời tuổi [Dm] mộng mơ
[Bb] Nhìn về phía trước là [F] nẻo mờ
[Dm] Đò ơi đừng làm [Gm] ngơ 
Qua bao lần lỡ [F] chuyến
Giờ [A7] còn đây ngóng [Dm] chờ
Đôi chèo khua đò tung tăng rẽ [F] sóng
Khách say [Gm] thơ hồn theo gió [F] đong đưa
Đò tình [C] ơi, đò đã xa khuất [A7] rồi
Để một người nhìn mây nước buồn [A7] trôi
Đò [Gm] qua từng bến [Dm] mới biết [C] chăng tôi vẫn [A7] đợi
Để rồi người khách cuối vẫn là [Dm] tôi
Tình còn đẹp là lúc [Dm] chờ mong
[Bb] Như cây khô héo chờ [F] xuân nồng
[Dm] Biển đời là mênh [Gm] mông
Thân ta là chiếc [F] lá
Dập vùi giữa [A7] cuồng phong
Ngày dài âm thầm với [Dm] lặng câm
[Bb] Bao nhiêu giông tố chờ [F] vươn mầm
[Dm] Cuộc đời là mù [Gm] khơi
Tôi xin làm khách [F] cuối
Chờ [A7] đò đưa cuối [Dm] đời

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com