highlight chords
1. Ai đã từng yêu xin hãy chỉ cho [Em] tôi 
Tình yêu là [C] gì trên bờ môi lạnh [Am] giá 
Hay trong câu kinh [B7] chiều ru vào đời nhau 
Từng lời nói yêu nào thì thầm hẹn kiếp [C] sau 
Tôi ngồi đây hoang [B7] phế, chờ đợi một mùa xuân 
Cánh én [Am] kia bay đi bao giờ trở [D] lại 
Giáo [C] đường này kinh vẫn lê [B7] thê 
ĐK: Anh giờ [Em] đây [Am] đã lỗi hẹn [B7] thề 
Tôi giờ đây ngồi đếm mùa [Em] xuân 
Khi tình [C] tan [B7] người trông ngóng [Em] người 
Chờ một cuộc [C] tình hay chờ nỗi thương [B7] đau 
Giáo đường xưa chuông lần hồi [Am] đỗ 
Ru câu kinh [C] chiều [D] ru cả đời [Em] nhau 
2. Tôi đã từng yêu nhưng chẳng hiểu tình [Em] yêu 
Chữ yêu là [C] gì trên bờ môi lạnh [Am] giá 
Thay cho câu hẹn [B7] thề chờ một đời nhau 
Từng lời nói hôm nào nhưng người lại quên [C] mau 
Còn ai đâu thương [B7] nhớ lời hẹn một mùa xuân 
Cánh én [Am] kia bay đi bao giờ trở [D] lại 
Giáo [C] đường này kinh vẫn lê [B7] thê
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đoạn tình 9

Vũ Tuấn Đức , Hoàng Việt
1. Ai đã từng yêu xin hãy chỉ cho [Em] tôi 
Tình yêu là [C] gì trên bờ môi lạnh [Am] giá 
Hay trong câu kinh [B7] chiều ru vào đời nhau 
Từng lời nói yêu nào thì thầm hẹn kiếp [C] sau 
Tôi ngồi đây hoang [B7] phế, chờ đợi một mùa xuân 
Cánh én [Am] kia bay đi bao giờ trở [D] lại 
Giáo [C] đường này kinh vẫn lê [B7] thê 
ĐK: Anh giờ [Em] đây [Am] đã lỗi hẹn [B7] thề 
Tôi giờ đây ngồi đếm mùa [Em] xuân 
Khi tình [C] tan [B7] người trông ngóng [Em] người 
Chờ một cuộc [C] tình hay chờ nỗi thương [B7] đau 
Giáo đường xưa chuông lần hồi [Am] đỗ 
Ru câu kinh [C] chiều [D] ru cả đời [Em] nhau 
2. Tôi đã từng yêu nhưng chẳng hiểu tình [Em] yêu 
Chữ yêu là [C] gì trên bờ môi lạnh [Am] giá 
Thay cho câu hẹn [B7] thề chờ một đời nhau 
Từng lời nói hôm nào nhưng người lại quên [C] mau 
Còn ai đâu thương [B7] nhớ lời hẹn một mùa xuân 
Cánh én [Am] kia bay đi bao giờ trở [D] lại 
Giáo [C] đường này kinh vẫn lê [B7] thê

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com