highlight chords
capo 1 
 
[Em]Ночь была [Am]с ливнями, 
[D]И трава [G]в росе, 
[E7]Про меня [Am]"счастливая" 
[C]Говорили [B]все. 
 
[Em]И сама [Am]я верила, 
[B7]Сердцу [Em]вопреки: 
[C]Мы с тобой [B7]два берега 
[B7/D#]У одной [Em]реки. 
 
[Em]Утки все [Am]парами, 
[D]Как с волной [G]волна. 
[E7]Все девчата [Am]с парнями - 
[C]Только я [B]одна. 
 
[Em]Я ждала [Am]и верила, 
[B7]Сердцу [Em]вопреки: 
[C]Мы с тобой [B7]два берега 
[B7/D#]У одной [Em]реки. 
 
Brigde: 
[Em] [Am] [D] [G] 
[C] [Am] [B7] [Em] 
 
[Em]Ночь была, [Am]был рассвет, 
[D]Словно тень [G]крыла. 
[E7]У меня [Am]другого нет, 
[C]Я тебя [B]ждала! 
 
[Em]Все [Am]ждала и верила, 
[B7]Сердцу [Em]вопреки: 
[C]Мы с тобой [B7]два берега 
[B7/D#]У одной [Em]реки! 
 
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đôi bờ (ва берега)

Рада Рай
capo 1 
 
[Em]Ночь была [Am]с ливнями, 
[D]И трава [G]в росе, 
[E7]Про меня [Am]"счастливая" 
[C]Говорили [B]все. 
 
[Em]И сама [Am]я верила, 
[B7]Сердцу [Em]вопреки: 
[C]Мы с тобой [B7]два берега 
[B7/D#]У одной [Em]реки. 
 
[Em]Утки все [Am]парами, 
[D]Как с волной [G]волна. 
[E7]Все девчата [Am]с парнями - 
[C]Только я [B]одна. 
 
[Em]Я ждала [Am]и верила, 
[B7]Сердцу [Em]вопреки: 
[C]Мы с тобой [B7]два берега 
[B7/D#]У одной [Em]реки. 
 
Brigde: 
[Em] [Am] [D] [G] 
[C] [Am] [B7] [Em] 
 
[Em]Ночь была, [Am]был рассвет, 
[D]Словно тень [G]крыла. 
[E7]У меня [Am]другого нет, 
[C]Я тебя [B]ждала! 
 
[Em]Все [Am]ждала и верила, 
[B7]Сердцу [Em]вопреки: 
[C]Мы с тобой [B7]два берега 
[B7/D#]У одной [Em]реки! 
 

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com