1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đời con ân tình Chúa

Phạm Vĩnh Sơn
Nguồn: thanhcavietnam.net