1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đôi dép Bác Hồ

Cuộn trang

Đôi dép đơn [G] sơ đôi [C] dép Bác Hồ Bác [Bm] đi từ ở chiến [Am] khu Bác về Bác [D] đi từ ở chiến khu Bác [G] về Phố phường trận [G] địa Nhà [D] máy đồng [Em] quê Đều in dấu [Am] dép Bác về Bác [Bm] ơi Đều [Em] in dấu dép Bác [Bm] về Bác [Am] ơi ơ [G] hờ Dép [Am] này Bác trãi đường [Em] dài Đã [C] cùng Bác vượt chông [D] gai Xây non nước [G] nhà Đường đi chiến [Am] đấu gần [G] xa Dấu dép cha [D] già dẫn lối con đi Dấu dép cha già dẫn lối con [G] đi

Video hướng dẫn