1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dối gian

Cuộn trang

[Bb] Trong trong đôi mắt em Tôi nghe dường như chết đi nửa [Dm] hồn [Bb] Yêu thương xưa đã trao Đem theo nụ hôn đã thêm tủi [Dm] hờn [C] Tôi không sao quên [A] đi tiếng nói câu [Gm] thề Rằng yêu tôi mãi [F] đắm mê đầy đam [A] mê Giờ thì đôi môi em ngoan đã [Dm] dối gian. Đôi môi ngoan dối [C] gian [F], đôi môi ngoan [Bb] bạc tình [Gm] Con tim tôi đang [A] mang nhiều ngao ngán [Dm] Dối gian [Bb] đôi môi xinh [C] dối gian [A] Đôi môi ngoan [Bb] bạo tàn [Gm] đôi môi ngoan [A] bạc tình Đã xoá vết yêu thương tuổi [Dm] xanh

Video hướng dẫn