highlight chords
				             [D]           [A]       [Bm] 
Thôi quên đi những gì k hông thuộc về ta. 
 [G]          [Em]     [A] 
Như một người giờ đâ y đã ở rất x a. 
 [Bm]         [F#m]   [G]           [Em]         [A]  
Khi người đi có biế t, nơi nà y một người vẫn mãi ho ài mong bóng em mịt mù. 
 

 [D]         [A]        [Bm] 
Ta chia tay nhau rồ i, em buồn gì khô ng? 
 [G]           [Em]     [A]  
Nơi con đường ngày xưa ta cùng bước đi. 
 [Bm]         [F#m]     [G]        [Em] 
Nay mình anh vẫn đứ ng mong chờ một ngày đã mất. 
     [A]   
Tình yêu vẫn đây 
 [D]     [Bm]          [Em]       
Và em có bi ết hay không chỉ một m ình anh thôi. 
 [E]       [A]    
Người anh mãi yêu….. 
 

          [D]           [D] 
Hãy lau khô dùm an h từng dòng nước mắt. 
             [F#m]         [F#m] 
Khóc trong đêm mình anh nghẹn ngào nỗi nhớ. 
   [G]          [A] 
Hãy c ho anh biết vì sao? 
        [D]         [D] 
Em ra đi vội qu ên kỉ niệm hôm qua . 
        [F#m]            
Em ra đi vội qu ên một người nơi đây. F#m 
   [G]        [A]       [Bm] 
Để an h thôi mãi hoài m ong….em trở về 
   [G]           [A]     [D] 
Dù a nh vẫn biết em giờ đã đ i thật xa… 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đôi khi anh muốn khóc

				             [D]           [A]       [Bm] 
Thôi quên đi những gì k hông thuộc về ta. 
 [G]          [Em]     [A] 
Như một người giờ đâ y đã ở rất x a. 
 [Bm]         [F#m]   [G]           [Em]         [A]  
Khi người đi có biế t, nơi nà y một người vẫn mãi ho ài mong bóng em mịt mù. 
 

 [D]         [A]        [Bm] 
Ta chia tay nhau rồ i, em buồn gì khô ng? 
 [G]           [Em]     [A]  
Nơi con đường ngày xưa ta cùng bước đi. 
 [Bm]         [F#m]     [G]        [Em] 
Nay mình anh vẫn đứ ng mong chờ một ngày đã mất. 
     [A]   
Tình yêu vẫn đây 
 [D]     [Bm]          [Em]       
Và em có bi ết hay không chỉ một m ình anh thôi. 
 [E]       [A]    
Người anh mãi yêu….. 
 

          [D]           [D] 
Hãy lau khô dùm an h từng dòng nước mắt. 
             [F#m]         [F#m] 
Khóc trong đêm mình anh nghẹn ngào nỗi nhớ. 
   [G]          [A] 
Hãy c ho anh biết vì sao? 
        [D]         [D] 
Em ra đi vội qu ên kỉ niệm hôm qua . 
        [F#m]            
Em ra đi vội qu ên một người nơi đây. F#m 
   [G]        [A]       [Bm] 
Để an h thôi mãi hoài m ong….em trở về 
   [G]           [A]     [D] 
Dù a nh vẫn biết em giờ đã đ i thật xa… 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com