highlight chords
				             

       [Dm]       
Thời gian ơi ! bến sông ơi! 
      [C]    [Am]     [Dm] 
Đò qua sông chở bao kiếp đời  
      [Gm]       
Ngày xa quê , dưới chân đê 
       [Bb]    [C]     [Dm] 
Bầy trẻ thơ hát khúc đồng dao  
 

     [Dm]        
Ngày xanh ơi! tóc xanh ơi! 
     [Bb]     [C]    [Dm] 
Ta đốt lá nấu giọt mồ hôi  
     [Gm]          [Am] 
Khô nước mắt vang tiếng cười  
   [C]       [Bb]  [Am]   [Dm] 
Trẻ thơ ơi chiều nay ta về  
 

 

         [Dm]        
Dung dăng dung dẻ dắt trẻ đi chơi 
         [Bb]    [C]     [F] 
Đến ngõ nhà trời tóc xanh trắng xóa  
         [Bb] [Gm]      [C]     [F]  [Am] [Dm] 
Ngày đi nhanh quá ...... đường xa bóng dài  
          [Gm]   [Am]    [Dm] 
Quẳng gánh hai vai chiều nay ta về  
 

                   
Dung dăng dung dẻ về với trẻ nhà quê 
                
Đứa tan học về đứa đang bới bếp 
                   
Ngày vui như tết ngả nghiêng đất trời 
                  
Ngồi bến sông chơi đồng dao bên đời 
 

          
Danh, lợi phù hoa! 
                 
Gõ nhịp đường xa, câu ca đất trời 
                   
Ngồi bến sông chơi, đồng dao bên đời. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đồng dao

				             

       [Dm]       
Thời gian ơi ! bến sông ơi! 
      [C]    [Am]     [Dm] 
Đò qua sông chở bao kiếp đời  
      [Gm]       
Ngày xa quê , dưới chân đê 
       [Bb]    [C]     [Dm] 
Bầy trẻ thơ hát khúc đồng dao  
 

     [Dm]        
Ngày xanh ơi! tóc xanh ơi! 
     [Bb]     [C]    [Dm] 
Ta đốt lá nấu giọt mồ hôi  
     [Gm]          [Am] 
Khô nước mắt vang tiếng cười  
   [C]       [Bb]  [Am]   [Dm] 
Trẻ thơ ơi chiều nay ta về  
 

 

         [Dm]        
Dung dăng dung dẻ dắt trẻ đi chơi 
         [Bb]    [C]     [F] 
Đến ngõ nhà trời tóc xanh trắng xóa  
         [Bb] [Gm]      [C]     [F]  [Am] [Dm] 
Ngày đi nhanh quá ...... đường xa bóng dài  
          [Gm]   [Am]    [Dm] 
Quẳng gánh hai vai chiều nay ta về  
 

                   
Dung dăng dung dẻ về với trẻ nhà quê 
                
Đứa tan học về đứa đang bới bếp 
                   
Ngày vui như tết ngả nghiêng đất trời 
                  
Ngồi bến sông chơi đồng dao bên đời 
 

          
Danh, lợi phù hoa! 
                 
Gõ nhịp đường xa, câu ca đất trời 
                   
Ngồi bến sông chơi, đồng dao bên đời. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com