1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đóng đinh Chúa thêm một lần

Cuộn trang

Khi khó [Em] khăn con cần Ngài Con tìm [E] về vầng đá [Am] chở che Khi khó [D] khăn con cần Ngài Lại quỳ cầu khẩn Chúa [B7] ôi Khi [E] trái ngang hay [Am] hoạn nạn Khi [D7] khổ đau trong [G] tình người Con tìm [D] về tình Chúa [B7] bao la Con quay về dưới bóng cánh [Em] Cha yêu [Am][Em] Nhưng [D] than ôi, khi [E] sóng yên gió [Am] lặn Khi [D] bão giông đã qua [G] rồi Con lại [C] quên Chúa đã bên [Am] con Con lại [D7] quên Chúa đã nhủ [G] khuyên Con lại [C] đóng đinh, [B7] đóng đinh Chúa thêm [Em] một lần. ĐK: Xin [Em] Chúa thứ [D] tha Xin [C] Chúa xót thương cho [Am] thân này Đã bao [D7] lần giũ bỏ Đức [G] tin Đã bao [C] lần bước theo thế [F] gian Đã bao [Am] lần [C] chối Chúa Chúa [B7] ôi Xin [Em] Chúa thứ [D] tha Xin [C] Chúa xót thương cho [Am] thân này Dẫu bao [D7] lần yếu đuối Đức [G] tin Dẫu bao [C] lần bóng tôi phủ [F] che Dẫu bao [D] lần đóng [B7] đinh Chúa lên cây [Em] Thập tự

Video hướng dẫn