highlight chords
Khi khó [Em] khăn con cần Ngài
Con tìm [E] về vầng đá [Am] chở che 
Khi khó [D] khăn con cần Ngài 
Lại quỳ cầu khẩn Chúa [B7] ôi

Khi [E] trái ngang hay [Am] hoạn nạn 
Khi [D7] khổ đau trong [G] tình người 
Con tìm [D] về tình Chúa [B7] bao la
Con quay về dưới bóng cánh [Em] Cha yêu [Am][Em]

Nhưng [D] than ôi, khi [E] sóng yên gió [Am] lặn
Khi [D] bão giông đã qua [G] rồi
Con lại [C] quên Chúa đã bên [Am] con 
Con lại [D7] quên Chúa đã nhủ [G] khuyên 
Con lại [C] đóng đinh, [B7] đóng đinh Chúa thêm [Em] một lần.

ĐK: Xin [Em] Chúa thứ [D] tha 
Xin [C] Chúa xót thương cho [Am] thân này 
Đã bao [D7] lần giũ bỏ Đức [G] tin
Đã bao [C] lần bước theo thế [F] gian 
Đã bao [Am] lần [C] chối Chúa Chúa [B7] ôi

Xin [Em] Chúa thứ [D] tha
Xin [C] Chúa xót thương cho [Am] thân này
Dẫu bao [D7] lần yếu đuối Đức [G] tin
Dẫu bao [C] lần bóng tôi phủ [F] che 
Dẫu bao [D] lần đóng [B7] đinh Chúa lên cây [Em] Thập tự
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đóng đinh Chúa thêm một lần

Trương Lê Sơn
Khi khó [Em] khăn con cần Ngài
Con tìm [E] về vầng đá [Am] chở che 
Khi khó [D] khăn con cần Ngài 
Lại quỳ cầu khẩn Chúa [B7] ôi

Khi [E] trái ngang hay [Am] hoạn nạn 
Khi [D7] khổ đau trong [G] tình người 
Con tìm [D] về tình Chúa [B7] bao la
Con quay về dưới bóng cánh [Em] Cha yêu [Am][Em]

Nhưng [D] than ôi, khi [E] sóng yên gió [Am] lặn
Khi [D] bão giông đã qua [G] rồi
Con lại [C] quên Chúa đã bên [Am] con 
Con lại [D7] quên Chúa đã nhủ [G] khuyên 
Con lại [C] đóng đinh, [B7] đóng đinh Chúa thêm [Em] một lần.

ĐK: Xin [Em] Chúa thứ [D] tha 
Xin [C] Chúa xót thương cho [Am] thân này 
Đã bao [D7] lần giũ bỏ Đức [G] tin
Đã bao [C] lần bước theo thế [F] gian 
Đã bao [Am] lần [C] chối Chúa Chúa [B7] ôi

Xin [Em] Chúa thứ [D] tha
Xin [C] Chúa xót thương cho [Am] thân này
Dẫu bao [D7] lần yếu đuối Đức [G] tin
Dẫu bao [C] lần bóng tôi phủ [F] che 
Dẫu bao [D] lần đóng [B7] đinh Chúa lên cây [Em] Thập tự

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn