highlight chords
				                     
Kẹp capo ngăn 1 
 

 [G]       
E m là thời gian 
     [Em]        
Còn tôi như đồng hồ xoay 
 [C]          [Em]     [D] 
M ãi mang những kí ức của ngày xưa 
 [G]                     [Em]     
K hi kim giây chầm chậm quay, là từng phút t a vượt qua 
 [C]       [Am7]      [D] 
S ẽ vẫn nhớ mãi n hớ mãi ngày ấy 


        [Em]       
Rồi khi tôi nó i một tình yêu 
   [G]            
Và th ắp lên ngọn nến trong em 
 [Am7]            [D]    
E m như im lặng đi không nói nên lời 
 

       [Em]         
Và đây ta sẽ mãi luôn gần nhau 
  [Cadd9]        
Kh ông bao giờ cách xa 
 

      [Am7]      
Thời gian nếu trôi nhanh 
   [D]          [G]  
Tôi v ẫn…là chiếc đồng hồ xoay 
 

         
Em là thời gian 
                
Còn đây bao nhiêu đồng hồ xoay 
                     
Luôn quay theo những bước từng nhịp giây 
                 
Và mong sao luôn được gần bên em 
            
Mọi khó khăn vượt qua 
                
Sẽ vẫn nhớ mãi nhớ mãi ngày ấy 
 

       [D#]         [Gm]  
Từng thời gia n qua đi và tôi vẫn mong 
               
luôn trở lại từng phút giây 
      [A]       [D]  
Sâu trong kí ức là lời n ói… 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đồng hồ thời gian

				                     
Kẹp capo ngăn 1 
 

 [G]       
E m là thời gian 
     [Em]        
Còn tôi như đồng hồ xoay 
 [C]          [Em]     [D] 
M ãi mang những kí ức của ngày xưa 
 [G]                     [Em]     
K hi kim giây chầm chậm quay, là từng phút t a vượt qua 
 [C]       [Am7]      [D] 
S ẽ vẫn nhớ mãi n hớ mãi ngày ấy 


        [Em]       
Rồi khi tôi nó i một tình yêu 
   [G]            
Và th ắp lên ngọn nến trong em 
 [Am7]            [D]    
E m như im lặng đi không nói nên lời 
 

       [Em]         
Và đây ta sẽ mãi luôn gần nhau 
  [Cadd9]        
Kh ông bao giờ cách xa 
 

      [Am7]      
Thời gian nếu trôi nhanh 
   [D]          [G]  
Tôi v ẫn…là chiếc đồng hồ xoay 
 

         
Em là thời gian 
                
Còn đây bao nhiêu đồng hồ xoay 
                     
Luôn quay theo những bước từng nhịp giây 
                 
Và mong sao luôn được gần bên em 
            
Mọi khó khăn vượt qua 
                
Sẽ vẫn nhớ mãi nhớ mãi ngày ấy 
 

       [D#]         [Gm]  
Từng thời gia n qua đi và tôi vẫn mong 
               
luôn trở lại từng phút giây 
      [A]       [D]  
Sâu trong kí ức là lời n ói… 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com