1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dòng Nhạc Đã Về

Cuộn trang

[A] [E7] Dòng n hạc trên phố xưa [F#m] như đã về [D] [A] nhưng đ êm phút gi ây bên người [E7] [C#m] giọt lẹ xó t xa, mùa thu tới Này người tình nhớ không những chiều dưới mưa có ta mơ màng kỉ niệm chứa tình ơi sao vỡ tan [E7] [D] Cuộc tì nh đẹp như áng m ây sao đã thanh [E7] [D] biển l ặn một mình trên cá t anh nhớ em [F#m] [E7] [C#m] này người tình tuyệt vời e m yêu ơi chớ khóc n hé [D] K húc ca này n [F#m] [E7] tì nh yêu sao dở d ang cơn sóng ru mối tình môt giấc mơ yên lành [D] [C#m] ai xui giông tố ly ta n Tiếc cho công dã tràng biển lạnh sẽ viên cát hoang bên cánh sao rơi ôm nỗi đơn côi [D] [E7] đại dương ơi có ta lắng nghe tiếng c a [D] [A] Khi gi ấc mơ kia sẽ t àn [F#m] [E7] tình yêu v ẫn như là đoá hoa [D] người tình c hân đầu non [A] ngàn trùng xi n đừn quên [F#m] [E7] từ nay muốn k húc ca vẫn luôn thiế t tha [A] trắng sáng trên l á

Video hướng dẫn