1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dòng sông cạn

Cuộn trang

1. Dòng sông không mang con [Dm] thuyền Nên [C] đành muôn đời đứng [Dm] đợi Để [Gm] trông bên kia đáy [Am] bờ Để bên đây ta mong em suốt [Bb] kiếp Dòng sông không mang con [Dm] thuyền Nên [C] tình đấp đầy sử [Dm] dạ Để [Gm] em vui chơi bên kia [C] bờ Cho tình [Bb] ai mong [A7] đợi vẫn còn hoài [Dm] đợi mong ĐK: [C] Có phải dòng [Bb] sông chỉ [Gm] còn một con [C] thuyền [Dm] Nên không [A7] đủ để tôi [F] bước lên Bên đây [Dm] bờ ta hoài công ngóng [Gm] trông Mắt trông [C] xa về mưa [A7] gió chờ đợi [Dm] ta [Gm][Dm] 2.Dòng sông không sâu không [Dm] cạn Không [C] nhận chìm được người lỡ [Dm] cuộc Để [Gm] em vui chơi bên kia [Am] bờ Để bên đây (mai sau) ta rong chơi với [Bb] gió Và em rời xa con [Dm] thuyền Ta [C] đành ôm một đời bất [Dm] tận Để [Gm] trông bên kia đáy [C] bờ Để mai sau ta vui chơi với [A7] gió, với sòng [Dm] sông cạn

Video hướng dẫn