highlight chords
Chẻ đôi sông núi đêm bưng [Am] mặt 
[Fmaj7] Mưa quấn khăn [Am] vào sầu ấu [Dm] thơ 
[Bdim7] Chẻ đôi thân [Dm] thế mù tăm [G] tích 
[E7] Ta nghĩa trang nào chôn cất [F7] nhau [Dm]
[Esus4] Chẻ đôi tâm thức canh mương [Am] cạn 
[Fmaj7] Hương tóc tuy [Am] tâm vai thất [Dm] tung 
[Bdim7] Tưởng ai oan [Dm] khuất vừa quay [G} gót 
[E] Xương thịt đời [Dm] sau máu rất [Am] buồn [Dm][Am]
[G] Biển [C] chưa chôn [Am] kín mầm ung [C] độc 
[Fmaj7] Núi đã chia [E] triền [Dm] dựng vách [Esus4] ngăn [E]
Rừng [Dm] thu quen trái khổ bi [G] lụy
[C] Rơi thấu đời [Bdim7] sau [E] lọn tóc [Am] người [Dm][Am]
[Am] Chẻ đôi con [Esus4] gió cây ly [Am] biệt 
[Fmaj7] Tim chân thương [Am] cùng mỗi tháng [Dm] năm 
[Bdim] Phạt ngang ký [Dm] ức rừng thao [G] thiết 
[C] Dòng suối trăm [E7] năm bỗng mất [Am] nguồn [Dm[Am]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dòng suối trăm năm

Trần Duy Đức , Du Tử Lê
Chẻ đôi sông núi đêm bưng [Am] mặt 
[Fmaj7] Mưa quấn khăn [Am] vào sầu ấu [Dm] thơ 
[Bdim7] Chẻ đôi thân [Dm] thế mù tăm [G] tích 
[E7] Ta nghĩa trang nào chôn cất [F7] nhau [Dm]
[Esus4] Chẻ đôi tâm thức canh mương [Am] cạn 
[Fmaj7] Hương tóc tuy [Am] tâm vai thất [Dm] tung 
[Bdim7] Tưởng ai oan [Dm] khuất vừa quay [G} gót 
[E] Xương thịt đời [Dm] sau máu rất [Am] buồn [Dm][Am]
[G] Biển [C] chưa chôn [Am] kín mầm ung [C] độc 
[Fmaj7] Núi đã chia [E] triền [Dm] dựng vách [Esus4] ngăn [E]
Rừng [Dm] thu quen trái khổ bi [G] lụy
[C] Rơi thấu đời [Bdim7] sau [E] lọn tóc [Am] người [Dm][Am]
[Am] Chẻ đôi con [Esus4] gió cây ly [Am] biệt 
[Fmaj7] Tim chân thương [Am] cùng mỗi tháng [Dm] năm 
[Bdim] Phạt ngang ký [Dm] ức rừng thao [G] thiết 
[C] Dòng suối trăm [E7] năm bỗng mất [Am] nguồn [Dm[Am]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com