1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dòng suối trăm năm

Cuộn trang

Chẻ đôi sông núi đêm bưng [Am] mặt [Fmaj7] Mưa quấn khăn [Am] vào sầu ấu [Dm] thơ [Bdim7] Chẻ đôi thân [Dm] thế mù tăm [G] tích [E7] Ta nghĩa trang nào chôn cất [F7] nhau [Dm] [Esus4] Chẻ đôi tâm thức canh mương [Am] cạn [Fmaj7] Hương tóc tuy [Am] tâm vai thất [Dm] tung [Bdim7] Tưởng ai oan [Dm] khuất vừa quay [G} gót [E] Xương thịt đời [Dm] sau máu rất [Am] buồn [Dm][Am] [G] Biển [C] chưa chôn [Am] kín mầm ung [C] độc [Fmaj7] Núi đã chia [E] triền [Dm] dựng vách [Esus4] ngăn [E] Rừng [Dm] thu quen trái khổ bi [G] lụy [C] Rơi thấu đời [Bdim7] sau [E] lọn tóc [Am] người [Dm][Am] [Am] Chẻ đôi con [Esus4] gió cây ly [Am] biệt [Fmaj7] Tim chân thương [Am] cùng mỗi tháng [Dm] năm [Bdim] Phạt ngang ký [Dm] ức rừng thao [G] thiết [C] Dòng suối trăm [E7] năm bỗng mất [Am] nguồn [Dm[Am]

Video hướng dẫn