Dòng suối tương tư

≣≣
1. Nhớ [D] hoài chiều nào anh qua chốn đây
Suối [G] reo lá đổ nặng bước vai [D] gầy
Giây phút mơ [F#m] mộng mình không nói nên [Bm] lời
Tròn đêm thao [G] thức ngắm trăng rừng chơi [A] vơi
Ước sao không tàn [G] vỡ giấc mơ xinh đẹp [Bm] thuở
Mới [A] yêu cho lòng mộng [D]
ĐK: Thôi hết [D] rồi người về hướng [Bm] đời
Rừng thưa thương nhớ chỉ riêng mình em mà [A] thôi
Lệ nào [D] rơi tim côi kiếp chia [G] ly
Buồn nào [A] vỡ theo những khi anh [D] đi
Say gió [F#m] ngàn vui câu chiến [Bm] trường
Cuộc đời lính chiến bốn phương là nơi dừng [A] chân
Thì làm [D] sao em anh thôi phân [G] ly
Để rừng [A] xanh nhớ thương cho người [D] đi
2. Những [D] chiều đợi chờ ngồi bên suối xưa
Nhớ [G] thương dâng tràn kể mấy cho [D] vừa
Trăng khuyến nay [F#m] tròn mà mơ ước đâu [Bm] còn
Đợi người xa [G] vắng những khi chiều buông [A] trôi
Có thương thương buồn [G] nỡ đến nơi muôn rừng [Bm]
Ước [A] mơ xây mộng thành [D] thơ
Danh sách hợp âm (Click để tắt)