highlight chords
				              [Dm]    [Am7]   [Dm]  [Am7]   
On a wagon , bound for market, 
    [Dm]  [C7]      [F]       [F] 
There’s a calf with a mournful eye  
   [Dm]   [Am7]      [Dm] [Am7]    
High above her, there’s a swallow, 
    [Dm]    [Gm]    [Dm]    
Winging swiftly through the sky 
 

  [C]        [F]     
How the winds are laughing, 
   [C7]              
They laugh with all their might. 
   [C]           [F]      
Laugh and laugh the whole day through 
      [Am7]         [D] 
And, half the summer’s night  
 

   [C]           [F] 
Donna , Donna, Donna, Donna  
   [C7]         [F] 
Donna , Donna, Donna, Don  
   [C]            [F] 
Donna , Donna, Donna, [D]onna  
   [Cm7]          [Dm] 
Donna , Donna, Donna, [D]on 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Donna donna

				              [Dm]    [Am7]   [Dm]  [Am7]   
On a wagon , bound for market, 
    [Dm]  [C7]      [F]       [F] 
There’s a calf with a mournful eye  
   [Dm]   [Am7]      [Dm] [Am7]    
High above her, there’s a swallow, 
    [Dm]    [Gm]    [Dm]    
Winging swiftly through the sky 
 

  [C]        [F]     
How the winds are laughing, 
   [C7]              
They laugh with all their might. 
   [C]           [F]      
Laugh and laugh the whole day through 
      [Am7]         [D] 
And, half the summer’s night  
 

   [C]           [F] 
Donna , Donna, Donna, Donna  
   [C7]         [F] 
Donna , Donna, Donna, Don  
   [C]            [F] 
Donna , Donna, Donna, [D]onna  
   [Cm7]          [Dm] 
Donna , Donna, Donna, [D]on 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com