highlight chords
				             

        [Bm]    [Am]    [G]      [Em] 
Since she"s bee n gone I w ant no-one to talk to m e 
  

         [Bm]    [Am]    [G]        [C] 
It"s not the same but I am to blame, it"s plain to se e 
 

     [Em]       [A]        [Em] 
So go away , leave me alone , don"t bother m e 
 

    

                         
I can"t believe that she would leave me on my own 
      

                          
It"s just not right when every night I"m all alone 
     

                          
I"ve got no time for you right now, don"t bother me 
 

   

        [D]      [Em] 
I know I"ll neve r be the sam e 
  

        [D]     [Em]  
If I don"t get her back a gain 
   

      [Bm]      [Am]   
Because I kn ow she"ll alw ays be 
 

   [C]      [Em] 
The on ly one for m e 
 

   

        [Bm]      [Am]       [G]     [Em] 
But "til she"s h ere please do n"t come near ju st stay awa y 
     

          [Bm]      [Am]     [G]    [C] 
I"ll let you know w hen she"s com e home unti l that da y 
  

       [Em]        [Am]        [Em] 
Don"t come aro und, leave me alo ne, don"t bother m e 
 

            
Bm Am G Em Bm Am G n.C. 
       
(guitar solo) 
 

      

        [Em]        [A]        [Em] 
I"ve got no time for you right now , don"t bother m e 
 

   

        [D]     [Em] 
I know I"ll neve r be the sa me 
 

       [D]      [Em] 
If I don"t get her back ag ain 
     

      [Bm]      [Am]  
Because I kn ow she"ll alwa ys be 
   

   [C]      [Em] 
The on ly one for m e 
 

 

                             
But "til she"s here please don"t come near just stay away 
   

                           
I"ll let you know when she"s come home until that day 
  

                          
Don"t come around, leave me alone, don"t bother me 
 

                   
Don"t bother me   (rpt til fade) 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Don"t bother me - The Beatles

				             

        [Bm]    [Am]    [G]      [Em] 
Since she"s bee n gone I w ant no-one to talk to m e 
  

         [Bm]    [Am]    [G]        [C] 
It"s not the same but I am to blame, it"s plain to se e 
 

     [Em]       [A]        [Em] 
So go away , leave me alone , don"t bother m e 
 

    

                         
I can"t believe that she would leave me on my own 
      

                          
It"s just not right when every night I"m all alone 
     

                          
I"ve got no time for you right now, don"t bother me 
 

   

        [D]      [Em] 
I know I"ll neve r be the sam e 
  

        [D]     [Em]  
If I don"t get her back a gain 
   

      [Bm]      [Am]   
Because I kn ow she"ll alw ays be 
 

   [C]      [Em] 
The on ly one for m e 
 

   

        [Bm]      [Am]       [G]     [Em] 
But "til she"s h ere please do n"t come near ju st stay awa y 
     

          [Bm]      [Am]     [G]    [C] 
I"ll let you know w hen she"s com e home unti l that da y 
  

       [Em]        [Am]        [Em] 
Don"t come aro und, leave me alo ne, don"t bother m e 
 

            
Bm Am G Em Bm Am G n.C. 
       
(guitar solo) 
 

      

        [Em]        [A]        [Em] 
I"ve got no time for you right now , don"t bother m e 
 

   

        [D]     [Em] 
I know I"ll neve r be the sa me 
 

       [D]      [Em] 
If I don"t get her back ag ain 
     

      [Bm]      [Am]  
Because I kn ow she"ll alwa ys be 
   

   [C]      [Em] 
The on ly one for m e 
 

 

                             
But "til she"s here please don"t come near just stay away 
   

                           
I"ll let you know when she"s come home until that day 
  

                          
Don"t come around, leave me alone, don"t bother me 
 

                   
Don"t bother me   (rpt til fade) 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com