highlight chords
				                
Intro: 
                             
G Em C D (use palm muting)*Listen to song to hear pattern 
 

     
Verse 1: 
 

 [G]      [Em] 
I ve been runn ing 
 [C]        [D]    
I n circles all da y long. 
 [G]     [Em]  
I" m out of b reath, 
 [C]          [D]   
b ut I"m still going s trong. 
 

      
Pre[C]horus: 
 

 C5              [Am]         
I" m gonna get you, yeah, no mat ter what they say. 
 C5        [Am]          C5[D] 
Y ou think I"m losin g, but I always get my way. 
 

    
Chorus 
 

 [G]      [Em]     [C]     [D]  
Do n"t walk awa y when I"m talking to you. 
 [G]      [Em]      [C]     [D] 
Th is ain"t no t ime or your ba d attitude . 
 [G]      
D on"t gimme, 
 [Em]    
T hat face. 
 [C]             [D]         
W hen you know I"m really do wn for the chase. 
      [G]         
Cause my hea rts already in it 
       [Em]       
And I"m never gonna quit it. 
        [C]        
When you finall y gonna get it. 
 [D]        
D on"t walk away. 
 

           
(Intro Chords again) 
 

     
Verse 2: 
 

 [G]     [Em]  
Y ou act, act like 
 [C]         [D]   
T hat I don"t have a clue. 
 [G]         [Em]   
Y ou think,you know it all, 
  [C]       [D]  
but I"m so onto y ou. 
 

      
Pre[C]horus: 
 

 C5      [Am]         C5         [Am] 
Y ou think you" ve figured out just how to win this ga me. 
 C5      [Am]        C5        [Am] 
I" m on your tra cks, yeah, I know every move you ma ke. 
 

       
Chorus...same 
 

   [D]   [G] 
Dont w alk aw ay. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Don"t Walk Away - Miley Cyrus

				                
Intro: 
                             
G Em C D (use palm muting)*Listen to song to hear pattern 
 

     
Verse 1: 
 

 [G]      [Em] 
I ve been runn ing 
 [C]        [D]    
I n circles all da y long. 
 [G]     [Em]  
I" m out of b reath, 
 [C]          [D]   
b ut I"m still going s trong. 
 

      
Pre[C]horus: 
 

 C5              [Am]         
I" m gonna get you, yeah, no mat ter what they say. 
 C5        [Am]          C5[D] 
Y ou think I"m losin g, but I always get my way. 
 

    
Chorus 
 

 [G]      [Em]     [C]     [D]  
Do n"t walk awa y when I"m talking to you. 
 [G]      [Em]      [C]     [D] 
Th is ain"t no t ime or your ba d attitude . 
 [G]      
D on"t gimme, 
 [Em]    
T hat face. 
 [C]             [D]         
W hen you know I"m really do wn for the chase. 
      [G]         
Cause my hea rts already in it 
       [Em]       
And I"m never gonna quit it. 
        [C]        
When you finall y gonna get it. 
 [D]        
D on"t walk away. 
 

           
(Intro Chords again) 
 

     
Verse 2: 
 

 [G]     [Em]  
Y ou act, act like 
 [C]         [D]   
T hat I don"t have a clue. 
 [G]         [Em]   
Y ou think,you know it all, 
  [C]       [D]  
but I"m so onto y ou. 
 

      
Pre[C]horus: 
 

 C5      [Am]         C5         [Am] 
Y ou think you" ve figured out just how to win this ga me. 
 C5      [Am]        C5        [Am] 
I" m on your tra cks, yeah, I know every move you ma ke. 
 

       
Chorus...same 
 

   [D]   [G] 
Dont w alk aw ay. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com