Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dowee Donut

Cuộn trang

Tone [F] 
 
Dowee [Bb]Donut, càng [F]ăn càng [Dm]ngon càng [C]vui 
Dowee [Bb]Donut, càng [F]vui càng [Dm]ngon càng [C]ăn 
Dowee [Bb]Donut, [F]ăn ăn ăn, [C]ngon ngon ngon, [Dm]vui vui vui 
[Bb]Dowee đã tới [C]đây thật [F]rồi 
 
[F]Một vòng tròn xoay ai đã [C]vẽ lên trên bầu trời 
[Dm]Thì ra là Dowee của [Bb]chúng ta ngon tuyệt [C]vời 
[F]Dowee đây rồi cớ [C]sao phải buồn lo 
[Dm]Ba hương thơm diệu kỳ đã [Bb]ngon lại càng [F]no 
 
Dowee [Bb]Donut, càng [F]ăn càng [Dm]ngon càng [C]vui 
Dowee [Bb]Donut, càng [F]vui càng [Dm]ngon càng [C]ăn 
Dowee [Bb]Donut, [F]ăn ăn ăn, [C]ngon ngon ngon, [Dm]vui vui vui 
[Bb]Dowee đã tới [C]đây thật [F]rồi