highlight chords
				                              
Asked a girl what she wanted to be 
               
She said baby, "Can"t you see 
                    
I wanna be famous, a star on the screen 
                   
But you can do something in between" 
             
Baby you can drive my car 
            
Yes I"m gonna be a star 
             
Baby you can drive my car 
          
And maybe I love you 
 

                     
I told a girl that my prospects were good 
                  
And she said baby, "It"s understood 
                   
Working for peanuts is all very fine 
                 
But I can show you a better time" 
 

             
Baby you can drive my car 
            
Yes I"m gonna be a star 
             
Baby you can drive my car 
           
And maybe I love you 
              
Beep beep"m beep beep yeah 
 

             
Baby you can drive my car 
            
Yes I"m gonna be a star 
             
Baby you can drive my car 
           
And maybe I love you 
 

                    
I told that girl I can start right away 
                         
And she said, "Listen baby I got something to say 
                    
I got no car and it"s breaking my heart 
                      
But I"ve found a driver and that"s a start" 
 

             
Baby you can drive my car 
            
Yes I"m gonna be a star 
             
Baby you can drive my car 
           
And maybe I love you 
              
Beep beep"m beep beep yeah 
              
Beep beep"m beep beep yeah 
              
Beep beep"m beep beep yeah 
                    
Beep beep"m beep beep yeah (fade out) 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Drive my car - The Beatles

				                              
Asked a girl what she wanted to be 
               
She said baby, "Can"t you see 
                    
I wanna be famous, a star on the screen 
                   
But you can do something in between" 
             
Baby you can drive my car 
            
Yes I"m gonna be a star 
             
Baby you can drive my car 
          
And maybe I love you 
 

                     
I told a girl that my prospects were good 
                  
And she said baby, "It"s understood 
                   
Working for peanuts is all very fine 
                 
But I can show you a better time" 
 

             
Baby you can drive my car 
            
Yes I"m gonna be a star 
             
Baby you can drive my car 
           
And maybe I love you 
              
Beep beep"m beep beep yeah 
 

             
Baby you can drive my car 
            
Yes I"m gonna be a star 
             
Baby you can drive my car 
           
And maybe I love you 
 

                    
I told that girl I can start right away 
                         
And she said, "Listen baby I got something to say 
                    
I got no car and it"s breaking my heart 
                      
But I"ve found a driver and that"s a start" 
 

             
Baby you can drive my car 
            
Yes I"m gonna be a star 
             
Baby you can drive my car 
           
And maybe I love you 
              
Beep beep"m beep beep yeah 
              
Beep beep"m beep beep yeah 
              
Beep beep"m beep beep yeah 
                    
Beep beep"m beep beep yeah (fade out) 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com