1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dù con ra sao

Cuộn trang

1. [Em] Dù có như cây [C] sậy bị dập [Em] nát [Am] Chúa cũng đâu [A] nở bẽ gãy [Em] đi Dù con có [C] như tim [D] đèn còn leo [Em] lét [C] Chúa cũng không nở thổi tắt [B7] đi [Em] Dù con mong manh [D] dù con mõng [G] giòn [Am] Ngài cũng [B7] không bỏ con [Em] Dù con ra sao dù con thế nào [Am] Ngài vẫn [B7] yêu con mà [Em] thôi ĐK: [C] Con không quên con không quên [D] mãi không [Em] quên [D] Ngàn đời ngàn đời lòng Chúa [Bm] hằng xót [G] thương [C] Luôn bên con luôn bên con [D] mãi bên [Em] con [B7] Từng ngày từng ngày tình Chúa hằng đỡ [Em] nâng 2. [Em] Dù con có như Tô-[C] ma lòng chai [Em] cứng [Am] Chúa vẫn cho [A] thấy một dấu [Em] đinh Dù con có [C] như Phê-[D] rô nhiều va [Em] vấp [C] Chúa vẫn tha thứ và dẫn [B7] đưa [Em] Dạy con vương lên [D] niềm vui phước [G] hạnh [Am] Là chẳng thấy [B7] nhưng hằng tin [Em] Dạy con kiên tâm vượt qua yếu hèn [Am] Bằng tình mến [B7] yêu nhiều [Em] hơn 3. [Em] Dù con có đang ê [C] chề một chén [Em] đắng [Am] Chúa vẫn luôn [A] uống cùng với [Em] con Dù con có [C] đang não [D] nề một Thập [Em] Giá [C] Chúa vẫn luôn vác cùng với [B7] con [Em] Dù khi tai ương [D] dù khi khốn [G] cùng [Am] Còn Ngài sẽ [B7] chia người ơi [Em] Dù khi hoang mang dù khi lỡ [G] làng [Am] còn Ngày sáng [B7] soi bảo [Em] ban

Video hướng dẫn