highlight chords
				               [D]  [D7]    [Gm]           [Gm]  
Ðưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa 
   [Cm]      [Cm]     [F]      [Gm]   
Như mưa đời phất phơ, chắc ta gần nhau chưa? 
   [D]  [D7]     [Gm]             
Tay ta từng ngón tay, vuốt tóc em lưng dài 
   [Cm]      [Cm]     [F]        [Gm]   
Ðôi ta vào quán trưa, nhắc nhau tình phôi pha.. 
 

  [Gm]      [Cm]       [F]    [Bb]   
Em mang hồn vô tội, đeo thánh giá huy hoàng 
   [Cm]      [D]      D5  [Cm]   [Gm]   
Còn ta nhiều sám hối mà sao vẫn hoang đàng.. 


   [D]  [D7]    [Gm]           [Gm]  
Ðưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa 
   [Cm]     [Cm]    [F]      [Gm]   
Ðưa em về dưới mưa, có nhau mà như xa... 
 

  [G]         [C]         [G]  
Em hiền như masoeur, vết thương ta bốn mùa 
   [D]      [C]   [D]      [G]      
Trái tim ta bệnh hoạn, masoeur này masoeur.. 
  [G]       [C]       [G]   
Ta nhờ em ru ta, hãy ru tên vô đạo, 
   [D]      [C]   [D]      [G]     
Hãy ru tên khờ khạo, masoeur này masoeur.. 
 

   [D]  [D7]    [Gm]           [Gm]  
Ðưa em về dưới mưa, chiếc xe lăn dốc dài 
   [Cm]     [Cm]    [F]      [Gm]  
Ðưa em về dưới mưa, áo em bùn lưa thưa 
   [D]  [D7]    [Gm]         [Gm]  
Ðưa em về dưới mưa, hỡi cô em bé nhỏ 
  [Cm]       [Cm]    [F]       [Gm]  
Ôi duyên tình đã qua, có bao giờ không xưa? 
 

   [D]  [D7]     [Gm]            [Gm]  
Vai em tròn dưới mưa, ướt bao nhiêu cũng vừa 
   [Cm]     [Cm]    [F]     [Gm]     
Như u tình đã xa, thấm linh hồn masoeur... 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đưa em về dưới mưa

				               [D]  [D7]    [Gm]           [Gm]  
Ðưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa 
   [Cm]      [Cm]     [F]      [Gm]   
Như mưa đời phất phơ, chắc ta gần nhau chưa? 
   [D]  [D7]     [Gm]             
Tay ta từng ngón tay, vuốt tóc em lưng dài 
   [Cm]      [Cm]     [F]        [Gm]   
Ðôi ta vào quán trưa, nhắc nhau tình phôi pha.. 
 

  [Gm]      [Cm]       [F]    [Bb]   
Em mang hồn vô tội, đeo thánh giá huy hoàng 
   [Cm]      [D]      D5  [Cm]   [Gm]   
Còn ta nhiều sám hối mà sao vẫn hoang đàng.. 


   [D]  [D7]    [Gm]           [Gm]  
Ðưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa 
   [Cm]     [Cm]    [F]      [Gm]   
Ðưa em về dưới mưa, có nhau mà như xa... 
 

  [G]         [C]         [G]  
Em hiền như masoeur, vết thương ta bốn mùa 
   [D]      [C]   [D]      [G]      
Trái tim ta bệnh hoạn, masoeur này masoeur.. 
  [G]       [C]       [G]   
Ta nhờ em ru ta, hãy ru tên vô đạo, 
   [D]      [C]   [D]      [G]     
Hãy ru tên khờ khạo, masoeur này masoeur.. 
 

   [D]  [D7]    [Gm]           [Gm]  
Ðưa em về dưới mưa, chiếc xe lăn dốc dài 
   [Cm]     [Cm]    [F]      [Gm]  
Ðưa em về dưới mưa, áo em bùn lưa thưa 
   [D]  [D7]    [Gm]         [Gm]  
Ðưa em về dưới mưa, hỡi cô em bé nhỏ 
  [Cm]       [Cm]    [F]       [Gm]  
Ôi duyên tình đã qua, có bao giờ không xưa? 
 

   [D]  [D7]     [Gm]            [Gm]  
Vai em tròn dưới mưa, ướt bao nhiêu cũng vừa 
   [Cm]     [Cm]    [F]     [Gm]     
Như u tình đã xa, thấm linh hồn masoeur... 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com