1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đức Kitô niềm hy vọng

Ân Duy
Nguồn: thanhcavietnam.net