Đừng đi ra ngoài phố (Người ngoài phố chế)

≣≣
1. Đừng đi ra ngoài [Am] phố, để tránh những lây [Dm] lan
Đừng đi ra ngoài [F] phố để [G] cách ly an [C] toàn
Thành [Am] phố vắng chiều công [Dm] viên
Tuần [F] trước, tuần [G] này, tuần sau vẫn vắng [E7] người.
2. Người không đi ngoài [Am] phố, thành phố vắng thênh [Dm] thang
Người không đi ngoài [F] phố, [G] giữ cho nhau an [C] toàn
Và nhớ [Am] đến lời khuyên [Dm] răn:
[F] Ở đó, ngồi [E7] yên, dịch cô Vy hết [Am] liền!
ĐK:
[Dm] Thôi ta xa nhau từ [F] đây, không dám đến bên [Am] nhau
Nếu lỡ không [Dm] may sẽ lây [E7] lan đến cả họ [Am] hàng
[G] Nên biết thân ở [Em] nhà, hãy cùng nhau ta [G] tránh
Hết cơn dịch [Em] này, sẽ trở lại bên [C] nhau. [E7]
3. Xin dừng [Am] bước, dù có vướng đôi [Dm] chân
Đừng nên ra ngoài [F] phố, hãy [G] ở yên trong [C] nhà
Thành phố [Am] cũ người quen [Dm] xưa
Còn [F] đó, ngày [E7] mai, ngày mai sẽ trở [Am] lại.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)